Hỗ trợ: 0973 162749

Điều Khoản Sử Dụng Website

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

  1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Tất cả nội dung, tài liệu, hình ảnh, biểu tượng, video và bất kỳ thông tin nào khác trên trang web này đều thuộc sở hữu hoặc được quyền sử dụng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  2. Sử Dụng Trái Pháp Luật: Bạn cam kết sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào. Hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm túc và có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích được quy định trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để truy cập hoặc thu thập thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép của họ.

  4. Liên Kết: Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó. Việc sử dụng các liên kết này là tùy ý và tự chịu rủi ro của bạn.

  5. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện đã được thay đổi.

  6. Giới Hạn Trách Nhiệm: Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến điều khoản và điều kiện này.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi!